10 meest populaire tradities van de Afrikaanse cultuur (2023)

Afrika is onmiskenbaar rijk aan cultuur en traditie.West-Afrikaanse landen zoals Nigeria zijn rijk aan kunstvoorwerpen en sculpturen. Het oude koninkrijk Benin nam bijvoorbeeld ook deel aan culturele ontwikkelingen in Afrika, en sommige van hun oude werken zijn nog steeds aanwezig in het museum. uit Benin. Waar Afrikanen ook gaan, daar zijn Afrikaanse tradities die ze kunnen beoefenen om ze verbonden te houden met hun wortels.

Eerste stappen om uw situatie te veranderen...

Eerste stappen om uw financiële situatie te veranderen

Net als West-Afrika zijn de inwoners van Kenia in Oost-Afrika populair vanwege hun houtsnijwerk, houtsnijwerk en jacht. Ongeacht de verstedelijking door de jaren heen, is Zuid-Afrika nog steeds rijk aan Afrikaanse cultuur en muziek. Zuid-Afrikaanse rockmuziek blijft een populair genre. Afrikaanse cultuur is in staat om verwestersing te weerstaan ​​door mondelinge overdracht van de ene generatie op de andere. Afrikanen migreren om de een of andere reden naar andere delen van de wereld, het respecteren van hun tradities is vaak het enige dat hen aan thuis herinnert.

Hier zijn 10 meest populaire tradities van de Afrikaanse cultuur

Van de manier waarop Afrikanen hun eten koken tot de manier waarop ze dansen, Afrikaanse tradities zijn rijk en levendig. Tradities variëren over het algemeen van de ene etnische groep tot de andere. Daarom zijn hier 10 Afrikaanse culturen die Afrikanen dichtbij hun wortels kunnen houden.

1. Eten

10 meest populaire tradities van de Afrikaanse cultuur (2)

De Afrikaanse Jollof (Photo credit: Demand Africa)

De manier waarop we het voedsel bereiden dat we eten, zegt veel over onze cultuur. Het is een symbool van onze etniciteit en een manier om soms om te gaan met gevoelens van dakloosheid. Elke subregio van Afrika heeft zijn eigen voedsel en verschillende bereidingswijzen. De Portugezen blijven door het kolonialisme de meeste voedingsmiddelen in Centraal-Afrika beïnvloeden. West-Afrikaans voedsel wordt vaak gemaakt van zetmeelrijk voedsel. , potjiekos (een traditionele Afrikaner stoofpot).

2. Dansen

10 meest populaire tradities van de Afrikaanse cultuur (3)

De Indlamu-dans (Photo credit: Binoandfino.com)

Dans is een manier van expressie geweest. In Afrika zijn er verschillende soorten dansstijlen voor verschillende gelegenheden. Afrikaanse traditionele dans kan culturele gehechtheid aan een bepaalde groep mensen oproepen. In Afrika hebben verschillende regio's hun dansen. Hausa-vrouwen in Nigerdansen vaak voor genezing en spirituele bezetenheidIn Zulu doen de dansstijlen van jonge mannen denken aan de overwinningen van oorlogen en krijgers uit het verleden. Hoewel de westerse dansstijlen en popcultuur steeds aantrekkelijker worden voor jongeren, houden de oudere generaties vast aan hun traditionele dans.

3. Parelketting

10 meest populaire tradities van de Afrikaanse cultuur (4)

Afrikaanse traditionele kralenketting (Photo credit (earthafricacurio.com op Pinterest)

Parels werden voor het eerst ontdekt in Afrika. Ze werden gemaakt van schelpen, zaden en botten totdat ze werden vervangen door echte parels geïmporteerd uit Europa en Azië. Het soort kralen dat je draagt, duidt soms op een sociale positie, een gelegenheid of gewoon ter verfraaiing. een kraal om je nek of pols creëert een gevoel van verbondenheid, ongeacht in welk deel van de wereld je je bevindt. Dit kan een van de manieren zijn waarop je je identiteit kunt uitdragen, zelfs zonder een woord te zeggen.

4.Respect

10 meest populaire tradities van de Afrikaanse cultuur (5)

Een blijk van respect voor ouderen (Photo credit: Thisisafrica.me)

"Het Afrikaanse continent hecht zoveel waarde aan het respecteren van ouderen. De Yoruba's in het zuidwesten van Nigeria vinden het taboe dat een man niet kan buigen om een ​​oudere te begroeten of dat een vrouw niet kan knielen om een ​​bejaarde te begroeten. Velen geloven dat respect tonen voor volwassenen een zegen voor een lang leven en een bewijs van hoe je behandeld zou worden als je oud bent.De Afrikaanse traditie van respect bestaat al eeuwen en zal nooit verdwijnen.Daarom is het niet verwonderlijk dat Afrikanen in de diaspora hun kinderen vaak naar thuis om respect te leren.

5.Beeldhouwwerk

10 meest populaire tradities van de Afrikaanse cultuur (6)

Foto van Afrikaanse sculpturen van een man en een vrouw (Photo credit: LiveAuctioneers op Pinterest)

Afrikaanse sculpturen zijn gesneden uit hout, stenen en soms metaal. Ze zijn vaak figuratief. Veel Afrikaanse kunst en sculpturen zijn verspreid in musea in Europa en elders. Afrikaanse sculpturen zijn opmerkelijk voor het detailleren van de teint, ogen en de verschillende materialen waaruit ze zijn gemaakt Je zult vaak Afrikanen uit de diaspora tegenkomen die hun huizen decoreren met Afrikaanse culturen, misschien omdat het kijken naar deze sculpturen hen aan thuis doet denken.

6.Religie

10 meest populaire tradities van de Afrikaanse cultuur (7)

Traditionele Afrikaanse religie (Photo credit: mrowl.com)

Afrika heeft verschillende overtuigingen en geloofsovertuigingen. Vóór het koloniale tijdperk geloofden veel Afrikanen in het bestaan ​​van een schepper – dat hij na de schepping met pensioen ging, en ze verbonden zich met hem door middel van rituelen en rituelen. Opofferingen. Voorbeelden van enkele Afrikaanse goden zijn Amma, Sango en Mulungu.De meeste Afrikanen zijn opgegroeid met het geloof in een spiritueel wezen dat over hen waakt en hen een gevoel van richting in het leven geeft.Nu het Afrikaanse continent zijn er nog steeds Afrikanen die hun traditionele religie hebben behouden.

7.Muziek

10 meest populaire tradities van de Afrikaanse cultuur (8)

Afrikaanse instrumenten (Photo credit: Paul Joseph op UBC School of Music)

Afrikaanse muziek is in de loop der jaren geëvolueerd. Tot nu toe werden Afrikaanse muziekinstrumenten gemaakt van stokken, dierenhuiden en dierenhoorns. Afrikaanse muziek onderscheidt zich van de muziek van andere culturen. Afrikaanse lucht is ritmisch en heeft vaak een mix van fluitmelodieën en een mix van Afro-beats Ze zeggen dat muziek voedsel voor de ziel is – en het is zeker een van de manieren waarop Afrikanen in de diaspora verbinding maken met hun roots.

8.Taal

10 meest populaire tradities van de Afrikaanse cultuur (9)

Engels-Swahili vertalingen (Photo credit: empoweryourknowledgeandhappytrivia op Pinterest)

Er worden ongeveer 2000 talen gesproken in Afrika. Het idee van een taal is echter om de communicatie te vergemakkelijken en een zinvolle band tussen de sprekers te creëren. Het is een algemeen Afrikaans geloof dat woorden die in dialecten of talen worden gesproken, krachtiger zijn dan die in een vreemde taal worden gesproken. De Swahili-taal heeft de wereld "Geen probleemgepopulariseerd door de film "Lion King". Daarom streven Afrikanen er altijd naar om hun lokale dialecten te spreken, waar ze ook gaan. Als je zegt dat de taal de meest veelzijdige Afrikaanse traditie is, vergis je je niet.

9.Mode jurk

10 meest populaire tradities van de Afrikaanse cultuur (10)

Een Afrikaanse kledingstijl (Photo credit: DHgate.com)

Kleding in Afrika varieert van lokaal gemaakte 'Adire', bekend als tie and dye, tot de felgekleurde en geborduurde kleding van Ankara.Afrikaanse kleding is onderscheidend en gemakkelijk te herkennen vanwege de helderheid en kleur. van culturele identificatie over de hele wereld Tot op heden is Afrikaanse kleding een van de Afrikaanse tradities die over de hele wereld massaal wordt geaccepteerd.

10.Kapsels

10 meest populaire tradities van de Afrikaanse cultuur (11)

Afrikaanse haarvlechtstijlen (Photo credit: StayGlam)

Door de jaren heen duiden kapsels in Afrika op spirituele status, stam, positie of maatschappelijke status. Afrikaanse vrouwen brengen echter meestal lange uren door in de salon om hun haar te vlechten en te persen vanwege de eigenaardigheid. Mannen scheren hun haar in ontwerpen naar keuze. , het is vaak gemakkelijk om een ​​Afrikaan in een publiek te herkennen door alleen maar op zijn kapsel te focussen. De trend is echter aan het veranderen. Afrikaanse mannen vlechten nu hun haar terwijl sommige vrouwen laag geknipt zijn.

Conclusie

Het is vaak moeilijk om gezond te blijven als je je in een buitenaardse omgeving bevindt. Dingen die normaal leken, voelen nu niet op hun plaats. Dit is vaak hoe Afrikanen zich voelen wanneer ze de kusten van het continent verlaten. Afrikanen in de diaspora moeten begrijpen dat ze een essentiële rol in het vertegenwoordigen van hun wortels en het populair maken van hun Afrikaanse tradities. Daarom moeten ze deze zonder angst beoefenen. Hoe populairder Afrikaanse tradities worden, hoe minder toekomstige generaties onder druk zullen worden gezet om te veranderen wie ze zijn.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 22/07/2023

Views: 6135

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.