Digitale platforms, welke soorten zijn er? (2023)

Digitale platforms hebben een enorme impact op onze economie en maatschappij. Ondernemers vinden nieuwe verdienmodellen, consumenten profiteren van innovaties, gevestigde bedrijven vrezen voor hun bestaansrecht. Tegelijkertijd zijn er zorgen over publieke belangen rond nieuwsvoorziening, privacy, macht en democratie. De auteurs van Handboek Platformeconomie zetten de verschillende soorten platforms op een rijtje.

Digitale platforms, welke soorten zijn er? (1)

De essentie van digitale platforms

Een platform is in feite een podium voor partijen om elkaar te ontmoeten. Op dat podium kunnen zij waardevolle interacties en transacties met elkaar aangaan: daarmee creëren zij zelf waarde. Vervolgens orkestreren de digitale platforms dat proces. Platforms zijn dus bedrijven die interacties tussen hun gebruikers faciliteren en orkestreren. Daarvoor gebruiken ze digitale technologie en leggen ze spelregels op aan gebruikers. Zo ontstaat er een ecosysteem voor interacties tussen allerlei typen deelnemers.

Een traditioneel bedrijf werkt heel anders. Het voegt zelf waarde toe via het productieproces, door ‘inputs’ (materialen, materieel en arbeid) in eindproducten of diensten om te zetten en vervolgens te verkopen. Dit is een lineair proces dat heel anders werkt dan een platform. De figuur hieronder illustreert dit verschil voor een platform als Bol.com of Marktplaats, waar kopers en verkopers samenkomen. Het platformbedrijf zet het platform op, waar de kopers en verkopers onderling tot waardevolle transacties komen.

Digitale platforms, welke soorten zijn er? (2)

Overigens is een website met informatie over een bepaald onderwerp nog geen platform, omdat die geen interacties dirigeert. Ook Netflix voldoet niet of amper aan onze definitie. Het is in de eerste plaats een doorgeefluik (ofwel wederverkoper) van ingekochte of zelfgeproduceerde content. Zie het als een digitale videotheek die naast ingekochte films ook eigen producties verhuurt, maar waarbij kijkers geen interactie aangaan met elkaar of met andere gebruikersgroepen. Natuurlijk zou Netflix eenvoudig kunnen overgaan op een platformbusinessmodel, bijvoorbeeld door abonnees onderling ervaringen en kijktips te laten uitwisselen. Het lijkt dan ook een bewuste keuze van Netflix geen interacties tussen gebruikers te faciliteren.

Digitale platforms: de definitie

    Digitale platforms zijn dus bedrijven die interacties tussen hun gebruikers faciliteren en orkestreren. Daarvoor gebruiken ze digitale technologie en leggen ze spelregels op aan gebruikers. Zo ontstaat er een ecosysteem voor interactie.

Interactie- en innovatieplatforms

De economen Evans en Gawer onderscheiden interactieplatforms van innovatieplatforms. Een interactieplatform laat deelnemers waarde creëren door te interacteren − dat was onze algemene definitie van een platform. Een innovatieplatform laat deelnemers op een andere manier waarde creëren, namelijk door technologie, standaarden of data beschikbaar te stellen voor gebruikers om toe te passen in hun producten. Voorbeelden zijn besturingssystemen zoals Windows, Android en macOS, die technologie beschikbaar stellen aan softwareontwikkelaars.

Sommige platformbedrijven combineren interactie- en innovatieplatforms, denk aan Apple met zijn besturingssysteem iOS (innovatieplatform) en daarbovenop een appstore (interactieplatform). Andere platformbedrijven focussen zich enkel op de interacties, denk aan eBay en Airbnb. Er zijn nog maar weinig platformbedrijven die enkel een innovatieplatform hebben. Het besturingssysteem Linux is een voorbeeld, maar daar zit niet echt een bedrijf achter (het is een opensourcetechnologie). Windows was voorheen een voorbeeld van een innovatieplatform zonder interactieplatform, maar dat heeft Microsoft uiteindelijk ook zijn leidende positie gekost. Kortom, de interactieplatforms lijken bijzonder krachtig te zijn en relevant om mee te nemen in elke analyse van de platformeconomie.

Pure en geïntegreerde platforms

Pure of stand alone interactieplatforms, zoals eBay en Airbnb, zijn vaak asset light. Hun waarde zit in de app waarmee ze interacties tussen vraag en aanbod faciliteren. Ze zijn en worden geen eigenaar van de goederen of diensten die op hun platform worden verhandeld. Het motto van deze platforms is ‘raak het product niet aan’. Ze zijn ook geen eigenaar van de kapitaalgoederen waarmee diensten tot stand komen, zoals huurhuizen bij Airbnb of taxi’s bij Uber. De assets zijn in bezit van gebruikers, net als de goederen die worden verhandeld. De enige assets die de platforms hebben (hun apps) staan volledig in dienst van het waardecreatieproces tussen gebruikers op de platforms. ‘Pure’ platforms kenmerken zich door een zeer open karakter. Bijna iedereen is welkom, mits ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria én zich aan de regels houden.

Naast pure interactieplatforms zijn er ook geïntegreerde platforms. De integratie kan betrekking hebben op het combineren van een interactie- en een innovatieplatform. Het kan ook betrekking hebben op het aanbieden van eigen diensten via het interactieplatform. Vaak zien we beide vormen van integratie in één businessmodel. Apple en Nintendo zijn hier voorbeelden van. Zij bieden hardware aan met een besturingssysteem (innovatieplatform), daarop draait een appstore (interactieplatform) en via die appstore bieden ze ook eigen apps en games aan (zoals Apple Music en Pokémon Quest). Deze platformbedrijven vormen zo een geïntegreerd ecosysteem dat ze verrijken door het open te stellen voor aanbieders van buitenaf.

Geïntegreerde platforms asset heavy

Geïntegreerde platforms zijn vaak asset heavy. Hun (bedrijfs)waarde zit niet alleen in de app die de interacties faciliteert, maar ook in het besturingssysteem en aanpalende games en diensten. Soms heeft het platformbedrijf ook nog eens geïnvesteerd in infrastructuur die het ter beschikking stelt aan derden. Amazon is bijvoorbeeld eigenaar van een geavanceerde logistieke infrastructuur waarvan externe retailers ook gebruik kunnen maken. En Apple, Google, Amazon en Microsoft hebben alle vier flink geïnvesteerd in een cloudinfrastructuur waarvan derden gebruik mogen maken.

Hoe meer assets een bedrijf heeft, hoe meer het moet verdienen om de investeringen te laten renderen. Het platformbedrijf kan een eigen businessmodel voor iedere asset ontwikkelen – zo werkt Apple Music met een abonnement en verhuurt Amazon zijn cloud aan bedrijven – maar de verdiensten kunnen ook indirect voortkomen uit handel die de assets naar het ecosysteem trekken. Nintendo geeft Pokémon Quest bijvoorbeeld gratis weg, als lokkertje om gebruikers naar het ecosysteem te krijgen. Apple doet in principe hetzelfde met zijn officepakket iWorks. En Google, Apple en Windows geven gratis cloudcapaciteit om gebruikers naar (respectievelijk) Android, iOS en MS Office te lokken. Hoe meer gebruikers een ecosysteem heeft, hoe meer externe ontwikkelaars daarvan deel willen uitmaken om hun apps en games te verkopen. Het platformbedrijf kan vervolgens hoge tolgelden vragen. Gratis is in deze context niet echt gratis, want die tolgelden worden uiteraard doorberekend aan de eindgebruiker.

Kwaliteitseisen nodig voor digitale platforms

Om het ecosysteem van gebruikers en aanbieders niet te vervuilen, stellen platformbedrijven hoge kwaliteitseisen aan aanbieders. Niet iedereen wordt dus zomaar toegelaten als aanbieder. Bovendien kunnen sommige apps concurreren met de eigen apps van de platformbedrijven, zoals Spotify en Apple Music. Dat vormt een dilemma voor het platform: toelaten omdat gebruikers dat graag willen, of niet toelaten om de eigen app in bescherming te nemen. Pure interactieplatforms ervaren dat dilemma per definitie niet (aangezien zij niet concurreren met hun gebruikers).

Traditionele en platformbusinessmodellen gecombineerd

We onderscheiden dus pure en geïntegreerde platforms. De geïntegreerde platforms bieden diverse diensten aan en kunnen daarvoor een traditioneel (lineair) businessmodel opzetten. Nintendo ontwikkelt bijvoorbeeld ook eigen games die het aan zijn eigen gebruikers verkoopt. En Amazon acteert als retailer op zijn eigen platform. Dat zijn recht-toe-recht-aan processen van interne waardecreatie en doorverkoop. Daarnaast verdienen Nintendo en Amazon via hun platformbusinessmodel aan de verkoop van games en goederen door derden. Het is bij deze bedrijven de vraag welk businessmodel in dienst staat van de ander. Faciliteert het platform de verkoop van eigen games en goederen? Of dienen de eigen games en goederen als lokkertje om gebruikers naar het platform te trekken? Een platformbedrijf zal een prioritering moeten maken. Dat bepaalt ook de mate van openheid van het platform.

Er zijn ook bedrijven die vanuit een traditioneel businessmodel evolueren naar platform, of het traditionele businessmodel aanvullen met een platform. Dat hebben we in het verleden bijvoorbeeld gezien bij Apple. Het bedrijf gooide in de loop van zijn bestaan het roer (deels) om van producent van computers en software naar een platformmodel. Een ander voorbeeld is Nike. Via zijn Nike+-platform verschaft het bedrijf externe ontwikkelaars toegang tot data en technologie en ondersteunt hen zo bij het ontwerpen van nieuwe applicaties voor loopschema’s en gezondheidsmonitoring. Nike profiteert hiervan omdat consumenten van zijn traditionele producten zo een rijkere gebruikerservaring hebben met behulp van de apps van derden.

Digitale platforms als geïnverteerd bedrijf

De faciliterende rol van een platform verschuift de bedrijfsoriëntatie van binnen naar buiten. Platformeconomen spreken ook wel van een inverted firm oftewel geïnverteerd bedrijf (binnenstebuiten gekeerd). Dat wil zeggen dat het bedrijf zijn assets niet zelf gebruikt voor waardecreatie, maar dat het die beschikbaar stelt aan externen zodat die er waarde mee kunnen creëren. De vraag is hoever een platformbedrijf daarin wil gaan.

Voor pure interactieplatforms als eBay en Airbnb is dit geen lastige vraag. Die gaan nagenoeg all the way. De enige vraag die ze zich moeten stellen is wie ze toelaten tot het platform en onder welke voorwaarden. Voor geïntegreerde platformbedrijven is de vraag lastiger omdat ze vaak voor een dilemma staan. Om met dit dilemma om te gaan moeten geïntegreerde platformbedrijven verdere vragen stellen: hoever stel je je kernproces open? Wat kan een platformbedrijf het best binnen de muren van het eigen bedrijf produceren (of gericht uitbesteden) en wat kan het beter overlaten aan zijn gebruikers? Wie zijn dat dan? Wie laat het bedrijf op zijn platform toe als gebruiker en onder welke voorwaarden? Welke eigen bezittingen – data, software, API’s (application programming interfaces), toegang tot gebruikers – stelt het digitale platform beschikbaar voor zijn gebruikers? Kortom, de afweging tussen openheid en controle vormt een wezenlijk onderdeel van het geïntegreerde businessmodel.

Bron: Handboek Platformeconomie

Door: Paul de Bijl, Nicolai van Gorp en Gelijn Werner

FAQs

Digitale platforms, welke soorten zijn er? ›

Een online platform is een digitale omgeving waar mensen kunnen communiceren, informatie kunnen delen en samenwerken. Het kan een website of app zijn die mensen toegang biedt tot verschillende diensten of functionaliteiten op internet.

Is een website een digitaal platform? ›

Een online platform is een digitale omgeving waar mensen kunnen communiceren, informatie kunnen delen en samenwerken. Het kan een website of app zijn die mensen toegang biedt tot verschillende diensten of functionaliteiten op internet.

Wat is de definitie van een digitaal platform? ›

Een digitaal platform verbindt verschillende databronnen, systemen en mensen om een dienst te leveren aan gebruikers. Op deze fundering kan je allerlei soorten digitale oplossingen bouwen voor je klanten, medewerkers, leveranciers, partners of andere gebruikers.

Wat is een platform bedrijf? ›

Een platform is een organisatie waarin men samenwerking en overleg tussen verschillende groeperingen tot stand brengt, of waar bemiddeld wordt bij handel.

Wat is het grootste online platform? ›

De grootste online marktplaats ter wereld, Amazon, haalde Google in 2019 in als platform waarop gebruikers hun zoektocht naar producten starten.

Welk platform voor website? ›

Hieronder gaan we verder in op de beste websitemakers die volgens ons het meest geschikt zijn voor beginners:
  1. JouwWeb. De Nederlandse websitemaker. ...
  2. Wix. Ongeëvenaarde websites. ...
  3. Jimdo. Uitstekend alles-in-één-pakket. ...
  4. Webnode. De meertalige websitemaker. ...
  5. Hostinger Webiste Builder. ...
  6. Squarespace. ...
  7. Weebly. ...
  8. WordPress.com.
May 12, 2023

Waarom een platform? ›

Een platform maakt het makkelijk om digitale kanalen (bijvoorbeeld een app of voice assistent) toe te voegen en aan te laten sluiten op de rest. Als je diensten en producten via verschillende kanalen kunt leveren, dan ben je ook minder gevoelig voor toekomstige crises.

Hoe noem je de achterkant van een website? ›

De achterkant is het beheerdersgedeelte waar je op kunt inloggen om dingen op je website aan te passen en toe te voegen. In WordPress wordt de achterkant van de website ook wel het beheerdersgedeelte, of admin genoemd.

Wat is een ander woord voor platform? ›

platform (zn) : plateau, podium, toneel, verhoging. platform (zn) : booreiland, boorplatform.

Hoe zet ik een platform op? ›

Als je een online platform wilt starten ben jij de marktplaatseigenaar die twee partijen samenbrengt: het aanbod (verkoper) en de vraag (koper). Je staat vooral in dienst van deze partijen. Immers: hoe meer producten of diensten er verkocht worden, hoe meer dit je oplevert.

Wat is een applicatie platform? ›

Een software platform is op zichzelf ook software, maar dan software die door anderen kan worden gebruikt om nieuwe toepassingen op te ontwikkelen. Een besturingssysteem zoals Windows, Android of IOS is een voorbeeld van een software-platform waarop andere aanbieders toepassingen ontwikkelen.

Is Amazon een platform? ›

Er zijn een aantal voordelen voor verkopers die hun producten verkopen via Amazon. Een van de voordelen is dat het een wereldwijd platform is. Verkopers kunnen hun producten verkopen aan mensen over de hele wereld, wat hun kansen op verkoop enorm vergroot.

Hoe duur is het om een online platform te maken? ›

Je denkt misschien dat een online platform bouwen niet zo veel hoeft te kosten. Maar een platform bouwen is duur. Schippers maakt een ruwe schatting: “Het is moeilijk te zeggen, maar denk gauw aan honderdduizend euro. En per week ben je zeker nog eens duizend euro kwijt aan onderhoud en optimalisatie.”

Wat is een werkplatform? ›

Een werkplatform is een ergonomische en stabiele hefinrichting die zowel de veiligheid als de efficiëntie bij het werken op hoogte garandeert.

Waar is de meeste vraag naar op internet? ›

Naar welke producten wordt online gezocht?
1. Reizen72 %
3. Media en amusement54 %
4. Auto's en accessoires44 %
5. Financiële zaken42 %
6. Detailhandel28 %
2 more rows

Wat is de beste software voor een webshop? ›

De 5 beste warenhuizen
WebwinkelRapportcijfer
Wehkamp.nl8,7
Bol.com8,6
Hema.nl8,2
Lidl-shop.nl8,1
1 more row
Jun 21, 2019

Wat is shopify en hoe werkt het? ›

Shopify brengt al jouw handel samen op één enkel platform. Met Shopify kunnen verkopers een webshop bouwen en aanpassen en op meerdere plaatsen verkopen, via internet, mobiel, face-to-face op fysieke locaties en pop-up stores. En via meerdere kanalen, van social media tot online marktplaatsen.

Wat is de eerste social media platform? ›

De eerste vorm van social media is ontstaan in de jaren '70 van vorige eeuw. In 1979 bood het programma Usenet voor het eerst de mogelijkheid aan zijn gebruikers om berichten en bestanden met elkaar uit te wisselen. Hierdoor ontstonden er discussies online over sport, literatuur en muziek.

Welk social media platform gebruiken ouderen? ›

De meest gebruikte socialmediaplatforms worden ook veel gebruikt door ouderen. Zo maakt 36 procent van de 80-plussers (meer dan 1 op 3) gebruik van Whatsapp en maakt 68 procent van de 65-79-jarigen (bijna 7 van de 10) volgens dit onderzoek gebruik van Facebook.

Wat is de minst gebruikte social media app? ›

Onder de grootste social media platforms is er weinig beweging te zien in het gebruik. WhatsApp en Facebook blijven in totaal gebruik vrijwel gelijk. WhatsApp groeide van 12,4 naar 12,5 miljoen gebruikers, en Facebook daalde licht van 10,4 naar 10,3 miljoen gebruikers.

Wat kun je doen met WordPress? ›

WordPress is wereldwijd het populairste content management systeem (CMS) waarmee je heel eenvoudig een website kunt bouwen. Meer dan 75% van de websites met een content management systeem draait op WordPress. Of je nu een blog, een informatieve website of een webshop wilt maken; met WordPress is het allemaal mogelijk.

Wat is de makkelijkste website bouwer? ›

Wat is de makkelijkste website bouwer voor beginners? Alhoewel alle website bouwers in dit artikel makkelijk zijn, is Wix waarschijnlijk het makkelijkst. Het heeft geen installatie nodig en alles wordt voor je geregeld.

Wat kost een website bij Wix? ›

Je specifieke wensen
Soort websiteWebsite builderEigen domein & geavanceerde functies
eCommerceGratis€34 - €64
EvenementenGratis€23 - €49
PortfolioGratis€23 - €49
AndersGratisGem. €23
1 more row
Jun 1, 2023

Wat zijn platform medewerkers? ›

Wat is platformwerk? Platformwerk is een nieuwe vorm van het organiseren van betaald werk via digitale platformen. Platformwerkers worden online benaderd voor het verrichten van een grote verscheidenheid aan betaalde diensten. Voorbeelden van dergelijke platformen zijn Uber, Bolt en Upwork.

Wat is een platform strategie? ›

De kracht van platformstrategie gaat over nieuwe manieren om klanten en aanbieders bij elkaar te brengen of om diensten aan te bieden zoals gemeenten of zorginstellingen.

Wat is platform verkopen? ›

Direct kopen bij het platform of bij een verkoper op het platform. Platformen of marktplaatsen zijn partijen die het aanbod van verschillende aanbieders samenbrengen op één plek. Denk aan AliExpress, Amazon, bol.com of marktplaats.nl. Via één URL heb je toegang tot verschillende verkopers van producten en diensten.

Hoe noem je een website maker? ›

Een webdesigner is iemand die websites ontwerpt en vormgeeft.

Wie kijkt er op mijn website? ›

In Google Analytics is te zien hoeveel mensen je website bezoeken en waar ze vandaan komen, maar niet wie die bezoeker is. Door het toepassen van IP-verrijking wordt dit mogelijk! De eerste stap is gemaakt. We zien nu precies welke bedrijven de website bezocht hebben én welke pagina's.

Hoe heet de eerste pagina van een website? ›

Een homepagina is de eerste pagina van een website die de bezoeker te zien krijgt na invoer van de domeinnaam.

Wat is het tegenovergestelde van online? ›

Zie Online.nl voor de internetprovider. Iets is online (het Engelse woord voor op de lijn) wanneer het een actieve verbinding heeft met een netwerk, offline wanneer dit niet zo is.

Is het platforms of platformen? ›

Woordherkomst en -opbouw
enkelvoudmeervoud
naamwoordplatformplatforms platformen
verkleinwoordplatformpjeplatformpjes

Hoe synoniemen op word? ›

Tip: In de bureaubladversies van Word, PowerPoint en Outlook kunt u een snelle lijst met synoniemen krijgen door met de rechtermuisknop op een woord te klikken en Synoniemen te kiezen.

Is Facebook een platform? ›

Iedereen kent Facebook. Met 10,4 miljoen Nederlandse gebruikers, waarvan 7,3 miljoen dagelijks (2021), is Facebook het grootste social media platform over de hele wereld en dus ook in Nederland.

Hoe kun je vaststellen op welk social media platform je je het best kunt richten? ›

De eerste stap is om je doelgroep te identificeren. Hoe specifieker de kenmerken van je doelgroep, des te makkelijker het is om te weten welk social media kanaal het best geschikt is. Hierbij is de keuze voor het social platform ook deels afhankelijk of je bedrijf zich in de B2C of in de B2B markt bevindt.

Is Google een platform? ›

Google Cloud Platform (GCP) is een platform dat aangeboden wordt door Google, het is een suite van Cloud computing-services. Deze suite draait op dezelfde infrastructuur die ook intern bij Google wordt gebruikt, bij onder andere Google Zoeken, bestandopslag en Gmail.

Waarom Power Platform? ›

Waarom kiezen voor Microsoft Power Platform? Blijf flexibel en ontwikkel oplossingen die je bedrijf vooruithelpen met de enige set overcomplete tools met weinig code. Power Platform is vanaf het begin opgebouwd met het oog op sterke beveiliging, beheer en naleving en biedt de ruimte om te groeien.

Wat is het verschil tussen een app en een programma? ›

Bij software spreken we van een programma of een collectie van programma's dat gebruikt wordt door een computer. Het is alles wat niet behoort tot de hardware, de tastbare onderdelen van een computersysteem. Bij een app gaat het over een programma of een groep programma's dat gebruikt wordt door de eindgebruiker.

Waar staat de afkorting AWS voor? ›

AWS staat voor Amazon Web Services. Dit is een verzameling van ongeveer tweehonderd cloud services voor onder andere AI, machine learning, Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en Platform-as-a-Service (PaaS). Deze diensten zijn beschikbaar via het AWS public cloud platform.

Wat kun je met AWS? ›

AWS (Amazon Web Services) werkt als een cloud computing-platform, dat op afstand toegang biedt tot verschillende IT-middelen via het internet. De door AWS aangeboden diensten omvatten rekenkracht, opslag, databases en verschillende tools en diensten voor applicatieontwikkeling, implementatie en beheer.

Kan je op Amazon verkopen zonder KvK? ›

Een veelgestelde vraag is: Kun je verkopen op Amazon als particulier zonder BTW-nummer of bedrijfsregistratie/KvK nummer? Kort gezegd is het antwoord: nee.

Hoeveel betaal je voor een website? ›

De kosten voor het laten maken van een website variëren tussen de €250,- en €40.000,-. Of meer dan dit. Er is dan ook geen eenduidig antwoord. Het daadwerkelijke prijskaartje hangt af van jouw keuzes m.b.t. het budget, ontwerp, de ontwikkeling, functionaliteiten, het niveau van maatwerk en de keuze in webdesigner.

Hoeveel kost een ecommerce website? ›

Schakel je een freelancers of kleinere bureau in dan zijn de kosten doorgaans zo'n € 2500 tot € 4500. Middelgrote bureaus vragen ongeveer € 5000 – € 12.000. Een Magento-shop installatie begint bij een paar duizend euro, maar voor complexe webshops zit dit eerder in de range tussen de € 30.000 – € 100.000.

Hoeveel kan je vragen om een website te maken? ›

De prijs voor het laten maken van een website start vanaf €500 en kan oplopen tot €15.000 en soms zelfs meer. De gemiddelde prijs voor een professionele website bij Inspira komt op €1.500 tot €3.000 per website. Wil jij een website laten maken?

Wat is een online platform? ›

Een digitaal platform verbindt verschillende databronnen, systemen en mensen om een dienst te leveren aan gebruikers. Op deze fundering kan je allerlei soorten digitale oplossingen bouwen voor je klanten, medewerkers, leveranciers, partners of andere gebruikers.

Wat is de meest gebruikte social media platform? ›

Totaal overzicht van het social media gebruik in 2020

Samenvattend kunnen we zeggen dat WhatsApp het belangrijkste sociale platform is, Instagram het meest gegroeid is, jongeren de weg naar Facebook niet weten te vinden en dat TikTok de grote nieuwkomer is.

Wat is een social media platform? ›

Social media zijn online communicatie kanalen die het mogelijk maken om op een gebruiksvriendelijke wijze meningen en ervaringen met elkaar te delen en te herdelen. Dit proces van informatie delen gaat steeds maar door. Dat maakt het zo'n krachtig.

Wat is de meest gebruikte social media? ›

De big five
2022+ / - (aantal)
Facebook10,3 miljoen-475.000
Instagram6,6 miljoen+1.178.000
LinkedIn5,0 miljoen-47.000
Pinterest4,2 miljoen+403.000
6 more rows
Jan 28, 2023

Welke social media wordt het meest gebruikt 2023? ›

En het grootste social media platform van 2023 is… WhatsApp!

Wat voor platform is Facebook? ›

Facebook is een online platform waar mensen kunnen communiceren door middel van berichten, foto's, video's en andere content te delen. Het is ook een sociale netwerksite waar mensen kunnen connecten en contact maken met vrienden, familie en andere gebruikers over de hele wereld.

Welke social media kanaal is de grootste stijger op dit moment? ›

Social media kanaal: LinkedIn

Ook het LinkedIn kanaal stijgt in gebruikers, van 4,6 naar 4,7 miljoen. En qua dagelijkse gebruikers is LinkedIn samen Instagram de grootste stijger, een plus van 26%, hoewel het qua absolute aantallen dagelijkse gebruikers (771.000) in de schaduw staat t.o.v. bijna alle andere kanalen.

Welke social media gebruiken volwassenen? ›

Gebruikers per social media kanaal

Whatsapp is met een gebruiksdichtheid van 88% het populairste social media kanaal in Nederland. Daarna volgt Facebook met 71% en daarna Instagram met 58%. Facebook messenger wordt door 45% van de mensen gebruikt en Linkedin door 33%. Daarna volgt Pinterest met 32% en Snapchat met 28%.

Is WhatsApp een sociaal medium? ›

WhatsApp is niet echt een socialmediaplatform maar wordt wel vaak gerekend onder social media.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 22/10/2023

Views: 6062

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.