Opas BandLab-äänien käyttöön (2023)

Joukkueesta / 17.11.2020

Your Guide to Using BandLab Sounds (1)

BandLabin äänetantaa sinulle rajoittamattoman pääsyn laajaan kirjastoon uusimmista rojaltivapaista silmukoista ja näytteistä.

Tavoitteemme on aina ollut tarjota sisällöntuottajille työkalut, joita he tarvitsevat loistavan musiikin tekemiseen mahdollisimman vähällä tavalla. Lue lisää BandLab Soundsin käytöstä.

Ovatko BandLab Soundsin näytteet rojaltivapaita?

Joo! Mitä tahansa haluamaasi ääntä voidaan käyttää joko henkilökohtaisesti tai kaupallisesti.

Onko rajoituksia?

Äänemme on kuratoitu herättämään luovuutta ja inspiroimaan seuraavaa luomustasi. Siksi emme voi sallia näiden äänien uudelleenjakamista itsenäisinä tai eristettyinä näytteinä. Et voi esimerkiksi ladata näitä ääniä kilpailijoiden palveluihin tai jakaa/myydä BandLab Soundsista kokonaan tai osittain luotua näytepakettia. Et voi jälleenmyydä näytteitä ilman, että näytteille on suoritettu johdannais- tai koostumusprosessi.

Omistanko 100 % musiikista, jonka olen tehnyt BandLab Soundsin näytteillä?

Joo. Emme omista musiikkiasi. Haluamme vahvistaa sisällöntuottajia heidän matkansa kaikissa vaiheissa ja uskomme vakaasti, että kaikki mitä teet, on 100 % sinun. Ymmärrettävästi näytteet, joita käytit musiikin tekemiseen, ovat edelleen BandLabin omistuksessa.

Entä jos muut käyttäjät käyttävät samoja näytteitä kuin minä? Voinko silti käyttää niitä?

Joo! Laaja lisenssimme koskee kaikkia käyttäjiä.

Pitääkö minun mainita teosteni alkuperäinen näytetuottaja?

Ei, sinä et.

Voinko käyttää BandLab Soundsia podcasteissa, videopeleissä tai elokuvissa?

Joo. Työssä on kuitenkin noudatettava käyttöehtojamme: et voi käyttää näytteitä, joita ei ole käsitelty jonkin verran koostumusprosessia. Voit esimerkiksi säveltää näytteidemme avulla mahtavan johdannon pian nousevaan podcastiisi, mutta et voi käyttää niitä yksittäisinä äänitehosteina ilman jonkinlaista muunnelmaa.

Entä jos käytän näytettä erillään jonkin koostumukseni aikana?

Ihan hyvin! Niin kauan kuin näyte on osa suurempaa kokonaisuutta, ei ole ongelmia. Joten jos se yksintehty 808-silmukka sopii täydellisesti sillallesi, mene siihen.

Jos poistan BandLab-tilini, saanko silti käyttää lataamiani näytteitä?

Voit edelleen käyttää lataamiasi näytteitä niin kauan, kun noudatat käyttöehtojamme, vaikka päätät erota BandLab-perheestä 😣.

Voinko jakaa BandLab Soundeja muissa sovelluksissa tai palveluissa?

Ei. BandLab-ääniä ei voi käyttää näytteiden esiasetusten, silmukkakirjastojen tai kilpailijoiden kautta jaettujen näytepakettien täyttämiseen. Voit esimerkiksi käyttää soundejamme suosikki Ableton Drum Rackissasi, mutta et voi levittää tai myydä esiasetettua rumputelinettä instrumenttina, joka sisältää BandLab-ääniä.

Lue lisää:Esittelyssä BandLab Sounds: tekijänoikeusvapaat näytteet, rajoittamaton ja ilmainen

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 02/11/2023

Views: 5695

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.